Mobiele woonondersteuning

Cliënten die beschikken over de mogelijkheden
en ontwikkelingskansen om vrij zelfstandig te leven, kunnen beroep doen
op mobiele woonondersteuning in Kerckstede.
De cliënt kan genieten van de nabijheid van de voorziening en wordt ondersteund
door een mobiele begeleider.
Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt
kan er ondersteuning geboden worden
op verschillende domeinen.

De cliënt kan overdag aansluiten
bij de activiteiten georganiseerd
door Kerckstede,
thuis blijven of buitenshuis gaan werken.
De mobiele woonbegeleider
gaat op zoek met de cliënt
naar een zinvolle dagbesteding.

Kerckstede
Kerckstede

Cliënten die beroep doen op mobiele woonondersteuning
zijn in staat huishoudelijke taken op te nemen
en hebben nog heel wat ontwikkelingsmogelijkheden
in het aanleren van vaardigheden.

Een mobiele begeleider biedt maximum 4 uur ondersteuning per dag.
Reguliere diensten kunnen ingeschakeld worden.
Waar mogelijk wordt beroep gedaan op het netwerk van de cliënt.
Er is een permanent oproepsysteem.
Afhankelijk van de zorgvragen van de cliënt
kunnen het tijdstip, de intensiteit
en de frequentie van de ondersteuning variëren.
De begeleiding wordt individueel bepaald.

Naast het streven naar individuele ontplooiing
van de cliënt wordt ook ondersteuning geboden
bij het samen leven van de cliënten met elkaar.

 

Woonondersteuning

Lees meer

Dagondersteuning

Lees meer