Toni Zenz

Maatregelen COVID-19 - 15 mei 2020

Wij volgen de richtlijnen vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. Niettemin worden er omwille van de ernst van de situatie, nog een aantal bijkomende richtlijnen ingevoerd. Ook al lijken deze maatregelen voor sommige individuen en situaties nogal rigoureus, in het kader van de gezondheid van de personen met een handicap en het personeel zijn we genoodzaakt doortastend op te treden.
Hou er ook rekening mee dat de richtlijnen van Zorg en Gezondheid regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen op het terrein. We houden jullie daarvan zo consequent mogelijk op de hoogte.

Wat betekenen deze richtlijnen voor cliënten en hun netwerk?

Externe cliënten:

 • Externe cliënten en externe cliënten RTH komen sinds 13 maart niet meer naar Kerckstede. Vanaf 2 juni starten we de dagondersteuning voor deze cliënten geleidelijk terug op. De betrokkenen worden hierover individueel geïnformeerd.

Cliënten wonen

 • Het netwerk van de cliënt kon volgende keuze maken:
  o Cliënt blijft in Kerckstede tot verdere richtlijnen, bezoek naar huis is niet mogelijk
  o De cliënt wordt afgehaald en blijft thuis tot en met verdere richtlijnen.
  o Cliënten RTH en kortopvang komen niet naar Kerckstede tot verdere richtijnen. Cliënten RTH die enkel dagondersteuning vragen, kunnen vanaf 2 juni gefaseerd terug opstarten. De betrokkenen worden hierover individueel geïnformeerd.

 • Bezoek door netwerk aan cliënten wordt terug toegestaan sinds 13 mei. De bezoeken worden georganiseerd op woensdag en kunnen enkel doorgaan in afspraak met de sociale dienst.

De medewerkers doen er alles aan om creatieve oplossingen te bedenken om het contact tussen cliënten en hun netwerk te behouden door skype, telefoneren …

 • Netwerk die instaat voor de was van cliënten kunnen deze op 1 vast moment in de week kunnen komen afhalen: op woensdag tijdens de kantooruren. Gelieve je hiervoor aan te melden aan het onthaal. De gewassen kledij kan in een genaamtekende gesloten zak of valies teruggebracht worden, eveneens aan het onthaal.

Interne maatregelen betreffende cliënten

 • Strikte hygiënemaatregelen worden in acht genomen.
 • Cliënten blijven zoveel als mogelijk in het eigen huis. Enkel hoogstnoodzakelijke verplaatsingen worden toegestaan – indien nodig onder begeleiding in functie van het opvolgen van de voorzorgsmaatregelen (afstand houden van elkaar…)
 • We laten enkel die activiteiten doorgaan die noodzakelijk zijn o.a. ifv productie of behouden van werkaanbod: AT, chocolade, bakkerij en plooien van de was. Er wordt georganiseerd dat telkens slechts cliënten uit 1 huis of huizengroep in de activiteit aanwezig zullen zijn. Ook begeleid werken gaat niet door.
 • Er wordt gekeken om activiteit in de huizen zelf aan te bieden in de komende periode.
  Het mooie weer is in zicht. Er wordt vanuit volksgezondheid aangeraden om mensen buiten te laten bewegen. We laten toe dat cliënten in de tuin fietsen, wandelen … We laten dit enkel toe per huis of huizengroep zodat cliënten overkoepelend niet met elkaar in contact komen.

In lijn van al deze maatregelen dienen we volgende activiteiten uit te stellen of af te lassen:
Volgende activiteiten worden uitgesteld:
Kip aan’t spit: 25 april

Volgende activiteiten gaan niet door:
Cafetaria in de Ontmoetingsruimte
Witte Donderdagbezinning + Culinair Solidair in De Smisse: 9 april

Extern georganiseerde activiteiten en kampen worden door de organisaties voorlopig tot einde paasvakantie afgelast. We kregen ook reeds bericht van de organisatie van de Special Olympics Belgium dat deze ook worden afgelast.

Vrijwilligers

 • Alle inzet van vrijwilligers in Kerckstede wordt voor de komende tijd opgeschort.

Bezoeken

 • Naast de strikt georganiseerde bezoeken op woensdag laten we geen bezoek meer toe – enkel leveranciers kunnen hun levering afzetten aan het onthaal/dienst werken/dienst keuken.
 • Toegang is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, medewerkers WGK en I-mens, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, …) en stagiairs. De strikte hygiënemaatregelen worden in acht genomen.
 • Vanaf maandag 18 mei worden kappers, pedicure en orthisten terug toegelaten. Er worden met externe dienstverleners aparte afspraken gemaakt.

Laten we allen samen het beste maken van deze moeilijke periode en zorg te dragen voor onze cliënten en onszelf. We danken jullie voor het begrip.

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Heb je specifieke vragen ivm Kerckstede en het coronavirus?

 • Richt je tot Dorine Herreman, stafmedewerker preventie: herreman.d@kerckstede.be of 051/26.96.60

De voorziening