Inspiratiebron

‘Kerckstede’ is een initiatief van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo te Oostnieuwkerke. Deze congregatie blijft Kerckstede moreel en materieel ondersteunen.Zuster Jozefa, algemeen overste en bezielster vertelde bij de officiële opening
in september 1978:“Dit bezigheidstehuis gaven we de naam ‘Kerckstede’ naar een Oostnieuwkerks toponiem. Kerckstede was in de 14de eeuw hier bekend als een leen.

Deze naam kreeg onze voorkeur niet alleen om zijn historiciteit maar ook om zijn rijke betekenis,
die precies uitdrukt wat wij verwachten van ons bezigheidstehuis, namelijk:
een woonplaats, een stede waar onze bewoners
samen met ons personeel
in liefde, in vreugde en vrede kunnen samen zijn, gedragen en gesterkt
door de Goede Geest van waaruit alles is ontstaan:
de Geest van Christus.”

‘Kerckstede’ drukt uit dat we in verbondenheid met de geloofsgemeenschap zorg willen dragen voor de personen met een beperking.
Vanuit een bijbels-christelijke geloofstraditie
willen we in gemeenschap leven en werken
en dit geloof samen met onze cliënten en medewerkers beleven en uitdragen.

Hierbij laten we ons inspireren
door de Heilige Vincentius
die tegemoet wou komen aan de noden van zijn tijd. ‘Dienen’ is een kernwoord in de Vincentiaanse visie
en drukt de specifieke relatie tot de armen uit.

Ook wij willen in deze tijd
ten dienste staan van hen die een beroep doen
op onze zorg en professionaliteit.

Kerckstede
Kerckstede