Logo

Het logo van Kerckstede en de baseline kregen vorm in samenwerking met medewerkers.

De gebouwengroepen illustreren het geïntegreerd zijn van Kerckstede binnen de parochiegemeenschap van Oostnieuwkerke en de gemeente Staden.
De huizen bieden veilig onderdak en staan tegelijk open voor het gastvrij ontvangen van mensen en voor verdere groei van Kerckstede.

De ‘t’ in Kerckstede krijgt een heel bijzonder accent.
Deze letter spreekt over onze inspiratie en spiritualiteit binnen het geheel van onze werking.

Kwaliteit van leven en werken stellen we voorop voor cliënten en medewerkers.
We zien hen volop leven in het individueel en samen groeien,
in het gelukkig zijn om kleine en grote dingen,
in de zorg om elkaar.
Volop leven is het leven samen vieren.