Ontstaan en groei

De zusters van de Heilige Vincentius a Paulo startten vanaf 1976 met de bouwwerken van Kerckstede.
Nog vóór de opening werd er voor Kerckstede een eigen vzw gekozen. Op 18 januari 1978 werd de vzw opgericht en op 23 maart 1978 verscheen deze in het Belgisch Staatsblad.
De gebouwen werden door de congregatie aan Kerckstede vzw in erfpacht gegeven.

Kerckstede opende zijn deuren
op 4 september 1978.

Op eigen domein werd gebouwd voor 40 volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Kerckstede werd erkend voor de opvang van 40 vrouwen in het tehuis niet-werkenden en 20 mannen en vrouwen in het dagcentrum.

Tussen 1978 en 2016 wijzigden de erkenningen en volgden verschillende uitbreidingen.
Om aan de zorgvraag te voldoen werd blijvend ingezet op een kwaliteitsvolle werking en werd de infrastructuur geoptimaliseerd.
Ondertussen is de doelgroep uitgebreid en wordt er gebruik gemaakt van verschillende woonvormen.

We waren en blijven een voorziening waar ‘veranderen’ een echt doe-woord is.
Iedere verandering wordt in Kerckstede gedragen door een dynamische ploeg medewerkers en een krachtige Raad van Bestuur.

Kerckstede