Waar gaan wij voor

Kerckstede biedt woonondersteuning,
dagondersteuning
en individuele begeleiding aan.

We optimaliseren de levenskwaliteit van de cliënt, door een omgeving te scheppen
waarin hij zich ongeacht de omstandigheden, goed voelt, door zijn zelfstandigheid te maximaliseren zodat hij mee richting geeft aan zijn leven, door hem aan te moedigen en te ondersteunen actief deel te nemen aan de samenleving, door samen het leven te vieren.

We bieden de cliënten continuïteit
in de ondersteuning en in de zorg.
We zoeken een antwoord op veranderende zorgvragen.
We blijven zorg dragen voor elke cliënt
voor zover onze professionaliteit het aankan.

Wanneer wij geen gepaste zorg meer kunnen bieden, gaan we samen op zoek naar een goed antwoord.

We zijn partner in de zorg met het netwerk van de cliënt met respect voor ieders verscheidenheid en draagkracht.
Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te realiseren, is er onderlinge samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt en bouwen we het samen verder uit.

We versterken een positieve beeldvorming
rond mensen met een beperking en wensen zo bij te dragen tot een inclusieve samenleving.

We gaan in dialoog met de cliënt
en zijn ruime netwerk.

Elke medewerker is in zijn functie
mede-eigenaar van de totale werking van Kerckstede.

Kerckstede
Kerckstede
 

Talent, competentie en ervaring zetten we in
ten dienste van de cliënt, zijn netwerk en de ganse organisatie. Medewerkers krijgen de kans
zich verder te ontplooien in hun opdracht.
Wij gaan voor de kracht van complementariteit
van talenten van medewerkers.
Samen realiseren we de opdrachtverklaring.

Kerckstede zet in op partnerschappen.
We doen dit met reguliere diensten,
vrijwilligers en andere organisaties.

Kerckstede is een dynamische
en toekomstgerichte organisatie,
gedragen door een verantwoord beheer.