Waar staan wij voor

Kerckstede ondersteunt mensen
met een verstandelijke beperking
die bij ons te gast zijn.

We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie
en de spiritualiteit van Vincentius.

Deze inspiratie en spiritualiteit
zijn bron en toetssteen
voor het geheel van onze werking.

We willen dat elke mens die voor onze ondersteuning en zorg kiest, zich goed voelt en zin kan geven aan zijn leven.
We wensen hem te laten groeien als persoon
in al zijn dimensies en in het bijzonder in relatie met anderen.

We zoeken een antwoord op elke zorgvraag.
We stellen hierbij individuele ontplooiingskansen voorop.

Kerckstede creëert een warme thuis waarin het samen leven en beleven vorm krijgen.

Om dit te realiseren werken we samen met het netwerk van elke cliënt.

Kerckstede