Waarden

Wij kiezen voor waarden
die onze missie en visie gestalte geven.

 
Dienstbaarheid

We stellen ons ten dienste van de medemens.
Wij zijn dienstbaar
én staan open voor het appèl van de ander.

Verbondenheid

We leven in verbondenheid
met de medemens en de ganse schepping.
Deze verbondenheid drukt zich uit
in betrokkenheid en waardering
en roept ons op tot solidariteit.

Respect

We respecteren de medemens
in zijn eigenheid, mogelijkheden
en ontplooiingskansen.
In elke relatie zien we de ander
als een evenwaardig en waardevol mens,
als onze naaste.

Zorgzaamheid

We zien en horen de medemens echt.
Zorgzaamheid is de ziel van ons werk,
is de kern van onze kwaliteitszorg.
Het draagt verantwoordelijkheidszin in zich.

Eenvoud

Samen met de medemens
gaan we de weg van de eenvoud.
We kiezen voor het essentiële,
gaan bewust om met middelen
en genieten samen van het leven.