begeleider huis 9 en De Pastorie

Kerckstede biedt mensen met een verstandelijke beperking, woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan. We doen dit vanuit de Christelijke inspiratie en de spiritualiteit van Vincentius.
Deze inspiratie en spiritualiteit zijn de bron voor het geheel van onze werking.
We wensen de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren door:

 • een omgeving te scheppen waarin cliënten zich goed voelen en in elk opzicht gelukkig kunnen zijn
 • hun zelfstandigheid te maximaliseren zodat ze mee richting kunnen geven aan hun leven
 • hen aan te moedigen en te ondersteunen om actief deel uit te maken van de samenleving

Functie

 • Je maakt deel uit van het team van de huizengroep 9 en De Pastorie
 • Je begeleidt cliënten met een licht, matig tot ernstige mentale beperking al dan niet met een bijkomende problematiek (autisme, gedrags-of emotionele stoornis, …).
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van cliënten en het behalen van de doelstellingen van de huizengroep.
 • Je streeft er naar de kwaliteit van leven van de cliënten te waarborgen en/of te verhogen en biedt ondersteuning op alle levensdomeinen. Je hebt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en zijn sociaal, emotioneel en fysiek welbevinden
 • In De Pastorie wonen cliënten vrij zelfstandig. Als begeleider stimuleer je hun zelfredzaamheid en begeleid je de cliënten ook van op afstand.
 • Je bent verantwoordelijk voor een vlotte en goeie organisatie van de werking van de huizengroep.
 • Je draagt actief bij aan een goeie samenwerking met het netwerk van de cliënt.
 • Je zorgt voor een goeie communicatie en een vlotte informatiedoorstroming en samenwerking met collega's van de eigen huizengroep, andere huizen en diensten.

Voorwaarden en profiel

 • Je beschikt over een diploma A1 of A2 in de sociale sector.
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je kan zelfstandig en methodisch werken, goed plannen en organiseren.
 • Je bent gemotiveerd om te werken met deze doelgroep en werkt cliëntgericht.
 • Je toont een professionele inzet.
 • Je bent een goede teamspeler en communiceert op een open manier.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden.
 • Je herkent jezelf in de missie, visie en waarden van Kerckstede.
 • Je hebt kennis van Outlook, Word en Excel en hebt interesse in multimedia en ondersteunende app’s
 • Een contract 19/38e vanaf 1/09/2019 tot 31/12/2019 met kans op verlenging
 • Verloning volgens de sectorale barema ’s
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kan ontplooien
 • Cliënten die je met open armen ontvangen en een tof en talentvol team om mee samen te werken

Maak kennis met de voorziening op www.kerckstede.be

Selectieprocedure
Wij kijken uit naar jouw kandidatuur tot en met 26/08/2019
Graag uw CV en gemotiveerde sollicitatie richten aan:
Van der Meeren Lien – agogisch directeur
Kerckstede vzw,
Slijperstraat 3,
8840 Oostnieuwkerke
Of via mail: vandermeeren.l@kerckstede.be
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek in de week van 26 augustus.